logo

Plaça Dr. Saló, 10b

08600 Berga

logo

Repàs

TARIFA PLANA

  • Aula de repàs cada dia de la setmana de Dilluns a Divendres després de classe
  • Professors de lletres i de ciències
  • Flexibilitat per començar i acabar la classe segons les teves necessitats
  • Adquisició de l’hàbit d’estudi
  • Fes els deures cada dia amb un professor especialitzat amb respostes a les teves preguntes
  • Control d’assistència

REPÀS CLÀSSIC

  • Classes de repàs específics en grups d’alumnes d’edats i matèries similars