logo

Plaça Dr. Saló, 10b

08600 Berga

logo

Oposicions

Antoni Comellas i Cluet (Berga, 1832-1884)

Filòsof. És considerat un dels percussors del moviment neo-escolàstic.
2016-03-14T15:19:08+01:00
Filòsof. És considerat un dels percussors del moviment neo-escolàstic.

Fem classes d’idiomes per a adults i per a nens

Ens trobaràs a la Pl. Doctor Saló 10b, al centre de Berga (BCN).
2016-03-14T15:19:18+01:00
Ens trobaràs a la Pl. Doctor Saló 10b, al centre de Berga (BCN).

AGENT RURAL 2021-2022

HORARI: Dijous de 16.00 a 20.00h. (16.00 a 18.00h part general i psicotècnics. 18.00 a 20.00h part general i específica) + competències professionals i entrevista personal.

Organisme competent: Generalitat de Catalunya.

Les tasques a realitzar: són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d’espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d’incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d’utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d’execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’Agents Rurals

ACTUALITZAT!!  MOSSOS D’ESQUADRA 2021-2022 

ÀREES: Temari, Psicotècnics*, test de personalitat, competències professionals i entrevista personal.

Inici curs: 5 de novembre

HORARI: Divendres de 17.00h a 20.00h

Organisme competent: Generalitat de Catalunya.

Informació: info@academiacomellascluet.cat / 931145989 (de 15h a 20h)

Requisits acadèmics mínims: Títol de batxillerat tècnic o equivalent.

*100% d’aprovats en convocatòries anteriors

ADMINISTRATIUS i AUXILIARS ADMINISTRATIU de la GENERALITAT DE CATALUNYA, ESTAT, AJUNTAMENTS I DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2021-2022

HORARI GRUP 2: Dimarts de 18.00h a 21.00h 

HORARI GRUP 3: Dilluns de 16.00 a 19.00h (3 hores a la setmana)

HORARI GRUP 4: Dijous de 19.15 a 22.15h (3 hores a la setmana)

HORARI GRUP 5: Dimarts de 16.00h a 19.00h   

Organisme competent: Generalitat de Catalunya.

Requisits acadèmics mínims: Títol en batxillerat, tècnic o equivalent.

Tasques a realitzar: són de caràcter auxiliar en matèries administratives, de gestió, inspecció i control no atribuïdes específicament a altres cossos o escales i també les de mecanografia i despatx de correspondència, de transcripció i còpia literal de documents, d´arxius, de fitxers i de classificació de documents, de manipulació bàsica de màquines i d´equips d´oficina, de registre i similars.

POLICIA LOCAL 2021-2022

Inici curs: gener/febrer 2022

HORARI:  a determinar

BOMBERS DE LA GENERALITAT 2021-2022

Inici curs: a determinar

HORARI: a determinar

ÀREES: preparació de competències professionals i entrevista personal.